“Bu lông neo có những loại nào ?”

Bu lông neo là một chi tiết quan trọng dùng để cố định các kết cấu, đặc biệt là kết cấu thép, gắn chặt vào xi măng. Có rất nhiều loại bu lông neo, bao gồm các mẫu thiết kế mà chủ yếu là độc quyền cho các công ty sản xuất. Dưới đây là một số loại bu lông neo phổ biến:

Bu lông neo móng thẳng (chữ I): Đây là hình dạng đơn giản nhất của loại bu lông này. Cấu tạo gồm 3 bộ phận: một đầu được tiện ren, vặn đai ốc (tán) và long đền vào.

 

Bu lông neo móng bẻ L (chữ L): Bu lông này có hình dạng giống với chữ L với một đầu ren, đầu còn lại bẻ ngang.Bu lông neo móng bẻ J (chữ J): Loại bu lông này được bẻ cong một đầu để tạo thành hình chữ J cong như hình móc câu. Đầu còn lại là ren.

Bu lông neo móng bẻ U (chữ U): Bu lông này có hình dạng hình chữ U.

 

Bu lông neo móng mắt: Loại bu lông này có hình dạng như một con mắt.

 

Bu lông neo móng móc: Loại bu lông này có hình dạng như một cái móc.

Tùy vào từng mục đích sử dụng, từng công trình khác nhau mà bu lông neo có các hình dạng khác nhau.

Gọi điện
SMS
Chỉ đường